image/svg+xml
image/svg+xml

Önceki Öğrenmelerin Tanınması İlişkin Başvuru Süreci


Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik esaslar belirlenmiş olup başvuru takvimi yayımlanmıştır.


Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sürecine İlişkin Esaslara ulaşmak için tıklayınız

Antrenörlük Eğitimi Önceki Öğrenimler Kapsamındaki Derslerin Listesine ulaşmak için tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Önceki Öğrenimler Kapsamındaki Derslerin Listesine ulaşmak için tıklayınız
Rekreasyon Bölümü Önceki Öğrenimler Kapsamındaki Derslerin Listesine ulaşmak için tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Önceki Öğrenimler Kapsamındanki Derslerin Listesine ulaşmak için tıklayınız

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız. Önceki Öğrenimlerin Tanınmasına Yönelik Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

25 Eylül - 01 Ekim 2023

Bölümler tarafından ders kayıtlanma haftasında akademik takvimde yer alan önceki öğrenmelerin tanınmasına ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi.

28 Ekim 2023

Fakülte yönetim kurulu tarafından seçmeli ve uzmanlık alan derslerini veren öğretim elemanlarının bulunduğu komisyonun oluşturulması.

2-3 Ekim 2023

Başvuruların FRM-0989 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Ders Talep Formu ve kanıtlayıcı belgeler ile birlikte ilgili Fakültenin öğrenci işlerine şahsen yapılması.

4 Ekim 2023

Komisyon tarafından incelenen belgelerin excel formatına işli liste ile beraber dekanlığa sunulması.

5 Ekim 2023

Bölümlerin muafiyet intibak komisyonları tarafından değerlendirilen raporlarını fakülte yönetim kurulunda görüşülmek üzere dekanlığa göndermesi. 

6 Ekim 2023

Bölümlerden gelen değerlendirme raporlarının fakülte yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanması.