image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri

İş Akış Şemaları

İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akışı
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alım İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0010 Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu İş Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantısı İş Akış Şeması
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş Çıkış İşlemlerinin İş Akışı
İAŞ-0014 Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0015 1416 Sayılı Kanuna Tabi Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0016 Doçent Atama İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0017 2547 sayılı Kanunun 40-A Maddesi Uyarınca Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0021 Atama İşlemi Gerçekleşenlerin İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
İAŞ-0022 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik İş Akışı
İAŞ-0023 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0024 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler İş Akışı
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0029 Dosya Arşivleme İşleri İş Akışı
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı Başvuru Uygulamaları Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders Değişiklik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders Bilgi Paketi Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri İş Akış Şeması
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Öğrenci Mezuniyet İşlemi İş Akışı
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi İş Akışı
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti İş Akışı
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090 Katkı İadeleri İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0091 Staj Yapan Öğrencilerin SGK prim Ödemesi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0092 Uluslararası Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akış Şeması
İAŞ-0096 Satın Alma Evraklarının Kontrol İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0099 Mal ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akış Şeması
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı Şeması
İAŞ-0177 E-Posta Açma Şifre Sıfırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0212 Erasmus Gelen Öğrenci Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0213 Erasmus Giden Öğrenci Öğrenim Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0214 Erasmus Giden Öğrenci Staj Hareketlilik İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme İşlemleri (2547 Sayılı Kanunun 40-D Maddesi) İş Akışı
İAŞ-0270 Genel Yazışmalar İş Akışı
İAŞ-0285 Giyecek Yardımı İş Akışı
İAŞ-0310 Sınav Programı Hazırlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0326 Ders Formları İş Akış Süreci