image/svg+xml
image/svg+xml

İş Akış Süreçleri

İş Akış Süreçleri

İAŞ-0001 Fakülte Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0002 Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0003 Yabancı Uyruklu Öğretim Alımı Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0004 Yabancı Uyruklu Öğretim Görev Süresi Uzatımı İş Akış Şeması
İAŞ-0005 2547 Sayılı Kanunun 35 Maddesi Uyarınca Görevlendirme Işlemleri Iş Akış Şeması
İAŞ-0006 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0007 Doktor Öğretim Üyesi Alımı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0008 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
İAŞ-0009 Araştırma Görevlisi Alim İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-00010 Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı Akış Şeması
İAŞ-0011 Bölüm ve Kurul Toplantıları İş Akış Şeması
İAŞ-0012 Anabilim Dalı Kurul Toplantıları
İAŞ-0013 Personel SGK Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0014 Görev Süresi Uzatma İş Akışı
İAŞ-00151416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Atama
İAŞ-0016 Doçent Atama
İAŞ-0017 Ders görevlendirme işlemleri. (Kurum içi ve kurum dışı 40a, 40b, 40d-31. madde)
İAŞ-0018 Derece ve Kademe Terfi işlemleri
İAŞ-0019 Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri
İAŞ-0020 Aylıksız İzin İşlemleri
İAŞ-0021 Atama İşlemleri Gerçekleşenlerin İşlemleri
İAŞ-0022 1416 Sayılı Kanuna Tabi İşlemler-Öğrencilik
İAŞ-0023 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesine Göre İşlemler
İAŞ-0024 2547 Sayılı Kanunun 60-a,b Maddelerine Göre İşlemler
İAŞ-0025 Aile Durum Beyannamesi İşlemleri
İAŞ-0026 Akademik Personelin Belge Talebi İşlemleri
İAŞ-0027 Akademik Personelin İdari Görevlere Atanması ve Takibi İşlemleri
İAŞ-0028 Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi Atama, Nakil, İstifa ve Müstafi Sayılma İşlemleri
İAŞ-0029 Arşivleme İşleri Ve Yeni Yazışma Dosyaların Açılması İşlemleri
İAŞ-0030 Askerlik İşlemleri Ve Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri
İAŞ-0031 Bilgilerin Elektronik Ortama Aktarılması İşlemleri
İAŞ-0032 Disiplin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0033 Doğum Yardımı Başvuru İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0034 Gelen Giden Evrak Kayıt Ve Posta İşlemleri İş Akış
İAŞ-0035 İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0036 İmza Ve Mühür Örneği İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0037 İzin İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0038 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Bilgi Talebi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0039 Kurum Dışı Ve Kurum İçi Birimlerden Gelen Duyuru Yazıları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0040 Kurum Kimlik Kart İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0041 Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Durumu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0042 Mevzuat İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0043 Performans Programı İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0044 Sendika Ve Kurum İdari Kurul Kararları İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0045 Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0046 Açıktan Ve Yeniden Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0047 Aday Memurların Asalet Tasdik İşlemleri
İAŞ-0048 İdari Personel Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılma İşlemleri
İAŞ-0049 Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu - Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
İAŞ-0050 Kurum İçi Görevlendirme İşlemleri
İAŞ-0051 Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
İAŞ-0052 Personelin Derece, Kademe Ve Kıdem Terfi İşlemleri
İAŞ-0053 Personelin Hizmet Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
İAŞ-0054 Tazminat Ve Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması
İAŞ-0055 Vekalet İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0056 Aday Memurların Asaletinin Tasdik Edilmesiyle İlgili İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0057 Arşivleme İşlemleri ve Yeni Dosyaların Açılması İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0058 Görevde Yükselde Ve Unvan Değişikliği İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0059 Hizmetçi Eğitim Programıyla İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0060 Aday Memur İle İlgili İşlemler İş Akışı
İAŞ-0061 Eğitim-Öğretim Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0062 Kurumlar Arası Öğrenci Yatay Geçişi İş Akış Şeması
İAŞ-0063 Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0064 Muafiyet Ve İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0065 Staj Uygulaması İş Akışı
İAŞ-0066 Ödev Değerlendirme İş Akış Şeması
İAŞ-0067 Sınav Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0068 Sınav Notuna İtiraz İş Akış Şeması
İAŞ-0069 Tek Ders Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0070 Yatay Geçiş Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0071 Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0072 Mazeret Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0073 Ders Planı Ve Ders İçerikleri Güncelleme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0074 Öğrenci Kayıt Silme İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0075 Ders İçeriği İş Akış Şeması
İAŞ-0076 Ders Devamsızlık Takipleri
İAŞ-0077 Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0078 Mezuniyet Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0079 Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0080 Ders Muafiyet İşlemi Akış Şeması
İAŞ-0081 Haftalık Ders Programı İş Akış Şeması
İAŞ-0082 Lisans Öğrenci Bitirme Ödevi Danışmanlığı İş Akış Şeması
İAŞ-0083 Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0084 Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0085 Sisteme Girilen Sınav Sonuçları Ve Mezuniyet Bilgisi İş Akış Şeması
İAŞ-0086 %10’luk Başarı Dilimine Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Tespiti Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0087 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0088 Kantın Denetimi İş Akışı
İAŞ-0089 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Çalıştırma İş Akış Şeması
İAŞ-0090 Katkı İadeleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0091 Staj Yapan Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0092 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Teminat İadesi İş Akışı
İAŞ-0093 Yemek Bursu Hizmeti İş Akış Şeması
İAŞ-0094 Salon Tahsisi İş Akışı
İAŞ-0095 Geçici İşçi Alımı ve Çalıştırma İş Akışı
İAŞ-0096 Yemek Hakediş Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0097 Yemek Menüsü Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0098 Kiralama İhaleleri İş Akışı
İAŞ-0099 Mal Ve Hizmet Alım İhaleleri İş Akışı
İAŞ-0100 Doğrudan Temin İş Akışı
İAŞ-0101 Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetler İçin Avans İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0102 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Yolluk Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0103 Mutfak, Yemekhane Denetimi İş Akışı
İAŞ-0104 Bütçe İptal İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0105 Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0106 İkinci Öğretim Gelirlerinin Takip ve Gelir Fazlası Kısmının Kaydı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0107 Kurum Ödeneklerinin Birimlere Dağıtım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0108 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0109 Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0110 Ödenek Ekleme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0111 Ödenek Gönderme Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0112 Performans Programı Hazırlıma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0113 Tenkis Belgesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0114 Yatırım Bütçesi Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0115 Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0116 Yatırımların Dönemsel İzlenmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0117 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0118 %10 Doğrudan Temin Limitlerinin Tespiti İş Akış Şeması
İAŞ-0119 Aylık Nakit Talebi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0120 Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0121 Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0122 Hassas Görevler Listesinin Güncellenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0123 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu’nun Hazırlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0124 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Altı Aylık Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0125 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Oluşturulması İş Akış Şeması
İAŞ-0126 KİDR Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0127 Risk Strateji Belgesinin Konsolide ve Revize Edilmesi İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0128 Strateji Geliştirme Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirl İş Akış Şeması
İAŞ-0129 Stratejik Plan Durum Analizi İş Akış Şeması
İAŞ-0130 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi İş Akış Şeması
İAŞ-0131 Stratejik Plan Geleceğe Bakışın Belirlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0132 Stratejik Plan Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0133 Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0134 Avans ve Kredilerin Ödenmesi Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0135 Avukatlık ve Vekalet Ücreti İş Akış Şeması
İAŞ-0136 Beyanname İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0137 Ek Ders Ücretlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0138 Hurda Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0139 İcra-BES-Nafaka-Sendika-Kefalet-SGK-Emsan Kesintisi İş Akış Şeması
İAŞ-0140 Kamu Zararı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0141 Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0142 Kira Tahsilat işlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0143 Ödeme İşemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0144 Bağış ve Yardım Alınan Taşınırların Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0145 Taşınır Devir İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0146 Taşınır Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0147 Teminat Mektubu İadesi İş Akış Şeması
İAŞ-0148 Teminat Mektupları Gelişi İş Akış Şeması
İAŞ-0149 Tüketim Malzemelerinin Dönem Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0150 Vezne İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0151 Yolluk Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0152 Proje Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0153 Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması
İAŞ-0154 Yan Ödeme Cetvelleri İş Akış Şeması
İAŞ-0155 İhale ile Bakım Onarımı Yapılacak İşe Ait Keşif ve Metraj Onayı İş Akış Şeması
İAŞ-0156 Uygulama ve Detay Proje Onayı İş Akış Şeması
İAŞ-0157 Projesi Hazır Olan Yapım İhalesi için Keşif ve Metraj Onayı İş Akış Şeması
İAŞ-0158 İhale (Yapım, Hizmet) Hazırlık Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0159 İhale Dokümanı Satışı İş Akış Şeması
İAŞ-0160 İhale İlan Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0161 Sözleşmeye Davet ve İmzalama Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0162 İhalelerle İlgili İtirazların Değerlendirilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0163 İhalede Sunulan Asıl Belgelerin İade Edilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0164 Geçici Teminatın Alınması ve İade Edilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0165 Sözleşme Sonrası Yapım İhalesi Kontrol Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0166 Malzeme Onay İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0167 Ara Hakedişlerin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0168 Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0169 Avan Proje Onay İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0170 Doğrudan Temin Yoluyla Bakım Onarım İşleri İş Akış Şeması
İAŞ-0171 Geçici Kabulun Yapılması İş Akış Şeması
İAŞ-0172 İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0173 Kamulaştırma İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0174 Kesin Kabul Yapılması İş Akış Şeması
İAŞ-0175 Kesin Teminatın İade Edilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0176 Keşif ve Metraj Onayı İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0177 E-posta açma şifre sıfırlama iş akışı
İAŞ-0178 Kartlı Geçiş Sistemi İş Akış Şeması
İAŞ-0179 Sistem ve Network Arızaları İş Akış Şeması
İAŞ-0180 Teknik Servis İş Akış Şeması
İAŞ-0181 UBYS Yeni Kullanıcı Tanımı ve Şifre Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0182 Web Sayfa Adresi ve Yetki Verilmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0183 Yazılım Talep Geliştirme İş Akış Şeması
İAŞ-0184 Enstitü Başka Ana Bilim Dalından Ders Alma İş Akış Şeması
İAŞ-0185 Enstitü Bilimsel Hazırlık Öğrencilik Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0186 Doktora Tez Önerisi Savunma İş Akış Şeması
İAŞ-0187 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0188 Enstitü Dönem Projesi Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0189 Enstitü Dönem Projesi Savunma ve Teslim İş Akış Şeması
İAŞ-0190 Enstitü Yeni Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0191 Lisansüstü 2. Danışman Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0192 Lisansüstü Ders Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0193 Lisansüstü Ders Kayıt İş Akış Şeması
İAŞ-0194 Lisansüstü Ders Muafiyet İş Akış Şeması
İAŞ-0195 Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0196 Lisansüstü Öğrenci Alım İlanının Yayınlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0197 Lisansüstü Program Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0198 Lisansüstü Sevk Tehir İş Akış Şeması
İAŞ-0199 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akış Şeması
İAŞ-0200 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akış Şeması
İAŞ-0201 Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersinin Açılması İş Akış Şeması
İAŞ-0202 Enstitü Misafir Öğrenci Kabul Etme İş Akış Şeması
İAŞ-0203 Enstitü Öğrencilerin Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0204 Enstitü Özel Öğrenci Alımı İş Akış Şeması
İAŞ-0205 Tez İzleme Komitesi İş Akış Şeması
İAŞ-0206 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet İş Akış Şeması
İAŞ-0207 Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul İş Akış Şeması
İAŞ-0208 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İş Akış Şeması
İAŞ-0209 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0210 Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Şeması
İAŞ-0211 Çap Ve Yan Dal Kayıt-Kabul İşlemleri
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği
İAŞ-0215 Farabi Gelen Öğrenci
İAŞ-0216 Farabi Giden Öğrenci
İAŞ-0217 İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0218 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 31. maddesi)
İAŞ-0219 Kurum Dışından Öğretim Üyesi Görevlendirme (2547Sayılı Kanunun 40 d maddesi)
İAŞ-0220 Lisansüstü Akademik Danışmanlık
İAŞ-0221 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci
İAŞ-0222 Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci
İAŞ-0223 Ortak Dersler Sınav Programı Hazırlama
İAŞ-0224 Ortak Dersler Sınavların Gerçekleştirilmesi
İAŞ-0225 Uluslararası Öğrenci Seçimi İş Akışı
İAŞ-0226 Zorunlu Hazırlık Programına Kabul ve Kayıt
İAŞ-0227 BAP Destekleme Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0228 BAP Kapanış İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0229 BAP Satın Alma Süreci İş Akış Şeması
İAŞ-0230 Dış Kaynaklı Diğer Proje İş Akış Şeması
İAŞ-0231 TÜBİTAK Projesi İş Akış Şeması
İAŞ-0232 BÜNSEM Eğitim Talebi İş Akış Şeması
İAŞ-0233 BÜNSEM Eğitim Verme İş Akış Şeması
İAŞ-0234 BÜNSEM Eğitmen Ücretinin Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0235 BÜNSEM Kurs Ücretinin Tahsilatı İş Akış Şeması
İAŞ-0236 BÜNSEM Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İş Akış Şeması
İAŞ-0237 BÜNSEM Yeni Kurs Açma İş Akış Şeması
İAŞ-0238 E-Ders Videosu Hazırlama İş Akışı
İAŞ-0239 Eğitmen Teknik Destek İş Akış Şeması
İAŞ-0240 Öğrenci Teknik Destek İş Akışı
İAŞ-0241 Öğrenme Yönetim Sisteminin Yeni Döneme Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0242 Merkez Yönetim Kurulu Karar İş Akışı
İAŞ-0243 Yayın Komisyonu Kararı İş Akışı
İAŞ-0244 Doküman İptal İş Akış Şeması
İAŞ-0245 Doküman Revizyon İş Akış Şeması
İAŞ-0246 Düzeltici Önleyici Faaliyet İş Akışı
İAŞ-0247 İç Tetkik İş Akış Şeması
İAŞ-0248 Yeni Doküman Hazırlama İş Akış Şeması
İAŞ-0249 Yönetimin Gözden Geçirmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0250 Ambar Devir Ve Sayım İşlemi İş Akış Şeması
İAŞ-0251 Hurdaya Ayırma İş Akış Şeması
İAŞ-0252 Sayım Ve Sonrasında Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İAŞ-0253 Tüketim Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0254 Zimmet İade İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0255 Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0256 Bağış Veya Yardım Alınan Taşınırların Girişi İş Akış Şeması
İAŞ-0257 Zimmete Verme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0258 Satın Alınan Taşınırların Girişi İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0259 Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Şeması
İAŞ-0260 Kütüphane Eğitim Faaliyetleri İş Akışı
İAŞ-0261 Etiket Ve Barkod İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0262 Kitap Kataloglama Ve Sınıflama İş Akışı
İAŞ-0263 Kitap Ödünç Verme İş Akışı
İAŞ-0264 Kütüphane İlişik Kesme İş Akışı
İAŞ-0265 Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0266 Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Alma İş Akışı
İAŞ-0267 Kütüphaneler Arası Kitap Ödünç Verme İş Akışı
İAŞ-0268 Ödünç Kitap İade İşlemi İş Akışı
İAŞ-0269 Tübess İş Akışı
İAŞ-0270 Genel Sekreterlik Yazışmalar İş Akış Şeması
İAŞ-0271 Üniversite Gelen-Giden Evrak Kaydı Sevki İş Akış Şeması
İAŞ-0272 Lojistik Yönetim Sistemi (LYS) İş Akış Şeması
İAŞ-0273 Birim Gelen-Giden Evrak Kaydı-Sevki (KEP) İş Akış Şeması
İAŞ-0274 Senato, Yönetim Ve Disiplin Kurulu Sekreteryası İş Akış Şeması
İAŞ-0275 Rektörlük Temsil Tanıtma Ödemeleri İş Akış Şeması
İAŞ-0276 Banka Promosyonu Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
İAŞ-0277 Lisans Destek Ve Doktora Burslarının Ödenmesi İş Akış Şeması
İAŞ-0278 Mevzuatların Kabul Edilmesi Ve Yayımlanması İş Akış Şeması
İAŞ-0279 Sağlık Raporu İş Akış Şeması
İAŞ-0280 Öğrenci Kulübü Kuruluşu İş Akışı
İAŞ-0281 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0282 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Ve Ders Verme Hareketliliği Başvurusu
İAŞ-0283 Maaş Ödeme İş Akışı
İAŞ-0284 Medya Takip ve Yazılı Fotoğraflı Yayın Aboneliklerine İlişkin İş Akışı
İAŞ-0285 Giyecek Yardımı İş Akışı
İAŞ-0286 Araç Görevlendirme
İAŞ-0287 Elektrik, Doğalgaz ve Su Fatura Ödeme İş Akışı
İAŞ-0288 Rutin Personel Servis Hizmetleri İş Akışı
İAŞ-0289 Araç Bakım Onarım İş Akışı
İAŞ-0290 Lojman Tahsis İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0291 Lojman Teslim Etme İş Akışı
İAŞ-0292 Kamu Konutları Geri Alma İş Akışı
İAŞ-0293 Sivil Savunma Planı İş Akışı
İAŞ-0294 100-2000 Doktora Bursu İş Akışı
İAŞ-0295 Bölüm Açma İş Akışı
İAŞ-0296 Diploma ve Diploma Eki Basımı İş Akışı
İAŞ-0297 Eğitim Komisyonu Toplantısı İş Akışı
İAŞ-0298 Mezuniyet Nedeniyle İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0299 Not Giriş İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0300 Öğrenci Alımı İş Akışı
İAŞ-0301 Öğrenci Askerlik İşlemleri (Ek-C2 Belgesi) İş Akışı
İAŞ-0302 Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi, Disiplin Belgesi, Ders İçeriklerini Gösteren Belge Verme İş Akışı
İAŞ-0303 Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akışı
İAŞ-0304 Öğrenci Otomasyon Sisteminde Değişiklik, Yenilik Yapılması İş Akışı
İAŞ-0305 Öğrenci Pasaportu İş Akışı
İAŞ-0306 Öğrenci Verilerinin UBYS'ye Aktarımı İş Akışı
İAŞ-0307 Öğrenciler İle İlgili Resmi Yazışmalar
İAŞ-0308 Öğrencilerin Kendi İsteği ile Kayıt Sildirmesi İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0309 Personel Sağlık Raporunun Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi İş Akışı (ÖİDB)
İAŞ-0310 Sınav Programı Hazırlanması İş Akışı
İAŞ-0311 Uluslararası Öğrenci Kaydı İş Akışı
İAŞ-0312 Yükseköğretim Kurulu Destek Bursu İş Akışı
İAŞ-0313 Yüzde On, Onur ve Yüksekonur Verme İşlemleri İş Akışı
İAŞ-0314 Katkı Payı Öğrenim Ücretleri Ödemesi İş Akışı
İAŞ-0328 Uluslararası Öğrenci Kurum İçi Yatay Geçiş İş Akış Şeması