image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve Visyon

ÜNİVERSİTEMİZ MİSYON VE VİZYONU


FAKÜLTEMİZ MİSYON VE VİZYONU

 
MİSYONUMUZ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, Türkiye Cumhuriyeti öncü öğretmenlerini ve spor adamlarını yetiştirme hedefiyle; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici düşünce yapısında, farklılıklar gösteren dünya koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler kazandırmayı hedef edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı ve bilgiyi bilimsel çalışmalarda sporla harmanlayarak geliştirirken, toplumsal yaşama da katkı sağlamayı görevi olarak kabul etmiştir.
 

VİZYONUMUZ

Bedensel ve Ruhsal olarak sağlıklı yaşamı esas alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun Vizyonu; · Bilim ve teknolojinin spora katkılarını ön planda tutan, bu alanda spor bilim camiasınca tanınan, · Sporu bütün yönleriyle, üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenciler veBartın halkı için alışkanlık haline getiren, ·Ülkemizin diğer Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının örnek aldığı, · Daima yaptıklarıyla önde ve tercih edilen bir yüksekokul olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ


Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; · Bilimin yol göstericiliğini kabul etmiş, sporda çalışmayı ve başarıyı ödüllendiren, · Akademik ve etik değerleri koruyarak, Sporun geniş kitlelerce değerli tutulmasını isteyen, · Sporun, fiziksel ve ruhsal sağlığımıza katkısı olduğunu benimsemiş, · Akademik ve idari olarak gurur duyulmayı amaçlayan, · Toplumsal görevlerinin bilincinde, çevresine saygılı bir kurumdur.