image/svg+xml
image/svg+xml

Mevzuat ve Politika Belgelerimiz
Fakültemiz Kalite Politikası

  • Fakültemizin akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimizin kalite güvence süreçlerinin sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde aktif rol alması
  • Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde kalite güvence sisteminin izlenebilen, ölçülebilen ve tüm iç ve dış paydaşların bilgisine sunulabilen şeffaf ve açık bir değerlendirme mekanizması oluşturulması
  • Akademik ve idari personelin istihdamında ve çalışma ortamında bilgisini ve iş verimliliğini artıracak yönde her türlü ayrımcılığı önleyerek Anayasanın 10’uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine bağlı kalmak
  • Fakültemiz bölümlerinde eğitim –öğretime devam eden öğrencilerimizin ve mezunlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki saygınlıklarını artırmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesi
  • Spor ve rekreasyon alanındaki toplumsal gereksinimler doğrultusunda eğitim müfredatlarına geliştirmek ve projeler üretmek üzere dış paydaşlarımız olan iş veren, sivil toplum örgütleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kalite süreçlerine dahil ederek tüm paydaşlarımızla kalite sürecinde köprü oluşturulması şeklindedir.


Politika Belgleri
Üniversitemiz mevzuatlarına ulaşmak için burayı tıklayınız.