image/svg+xml
image/svg+xml

Öğrenci Formları

FRM-0079 Ders Muafiyet Talep Formu
FRM-0089 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FRM-0090 Kayıt Sildirme Dilekçesi
FRM-0097 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
FRM-0029 Öneri İstek Memnuniyet Şikayet Formu
FRM-0031 Elektronik Posta İstek - Şifre Değişikliği Formu
FRM-0047 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Başvuru Formu
FRM-0049 Yemek Bursu Başvuru Formu
FRM-0061 Kitap E-Kitap İstek Formu
FRM-0062 Kitap İstek Listesi
FRM-0066 Staj Başvuru Formu
FRM-0067 Veri Tabanı Öneri İstek Formu
FRM-0069 Kulüp Web Sayfası Elektronik E-Posta İstek ve Şifre Değişikliği Formu
FRM-0072 45 Kredi +1 Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0073 Af Başvuru Dilekçesi
FRM-0074 Çakışan Ders-Dersler için Dilekçe Örneği
FRM-0075 Çakışan Sınav-Sınavlar için Dilekçe Örneği
FRM-0076 Çift Anadal-Yandal Başvuru Formu
FRM-0077 Çift Anadal-Yandal Ders Alma Dilekçesi
FRM-0078 Ders Ekle-Sil Formu
FRM-0080 Ders Sildirme Formu
FRM-0082 Ek Sınav Müracaat Formu
FRM-0083 Geçiçi Mezuniyet Belge Talep Formu
FRM-0084 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
FRM-0085 Harç Ücreti İade Formu
FRM-0087 İlişik Kesme Formu (Fakülte-Yüksekokul- MYO'lar için)
FRM-0088 Kayıt Açtırma Formu
FRM-0092 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FRM-0093 Mazeretli Kayıt Yaptırma Talep Formu
FRM-0095 Not Yükseltme Amacıyla Bütünleme Sınavına Girme Talep Formu
FRM-0096 Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi
FRM-0098 Özel Öğrenci Dilekçesi (Giden Öğrenci için)
FRM-0100 Seçmeli Ders Sildirme Formu
FRM-0101 Sınav Notuna İtiraz Formu
FRM-0106 Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
FRM-0107 Transkript İstem Dilekçesi
FRM-0108 Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Formu
FRM-0109 Yeni Diploma Talep Formu (Zayi Durumunda)
FRM-0110 Dersi Tekrar Alma Dilekçesi (Genel Not Ortalamasını Yükseltmek için)
FRM-0111 Bitirme Tezi Başvuru ve Değerlendirme Formu
FRM-0745 Ders Dönemi Değişiklik Talep Formu
FRM-0802 Kurum Kimlik Kartı İstek Formu (Akıllı Kartın Ücretsiz Yenilenmesi)
FRM-0803 Kurum Kimlik Kartı İstek Formu (Akıllı Kartın Ücretli Yenilenmesi)
FRM-0862 Yaz Okulu Ders Ücreti İade Talep Formu
FRM-0864 Özel Yetenek Sınav Sonucuna İtiraz Formu
FRM-0865 Özel Yetenek Sınavı İtiraz Ücreti İade Talep Formu
FRM-0881 Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Beyanı Formu
FRM-0886 Özel Yetenek Sınavı Feragat Dilekçesi
FRM-0788 Akademik Danışmanlık Faaliyetleri Değerlendirme Formu (Ön Lisans-Lisans)
FRM-0808 Akademik Danışmanlık Öğrenci Bilgi Formu
FRM-0949 Kayıt Hakkından Feragat Ettiğine Dair Talep Dilekçesi (Spor Bilimleri Fakültesi için)