image/svg+xml
image/svg+xml

Personel FormlarıFRM-0094 Not Düzeltme Formu
FRM-0120 Açık Kimlik Formu
FRM-0121 Aile Durum Bildirim Formu
FRM-0122 Aile Yardım Bildirim Formu
FRM-0123 Analık İzin Formu
FRM-0130 Doğum İzni Dilekçesi
FRM-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi
FRM-0134 Emeklilik (Hizmetle İlgili)
FRM-0135 Emeklilik (Hizmete İlişkin Diğer Bilgiler)
FRM-0136 Emeklilik Belgesi
FRM-0138 Görev Yeri Belgesi Talep Formu
FRM-0142 Hastalık İzin Onayı Formu
FRM-0149 Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Yeniden Atama Değerlendirme Komisyonu Tutanağı
FRM-0150 Mal Bildirim Beyannamesi
FRM-0156 Öğretim Elemanı İzin ve Görevlendirme Bilgi Formu
FRM-0167 Personel İlişik Kesme Belgesi
FRM-0168 Personel Kimliği (Akıllı Kart) İstek Formu
FRM-0169 Personel Nakil Bildirimi
FRM-0172 Kısa Süresi (Saalik) İzin Formu
FRM-0175 Tebliğ Tebellüğ Belgesi
FRM-0176 Ücretli Araştırma İzni Başvuru Formu
FRM-0178 Vize Talep Formu
FRM-0186 Yurtdışı İzin Talep Formu
FRM-0187 Yurtdışı Misafir Öğretim Elemanı Bilgi Formu
FRM-0188 Yurtdışına-Yurtiçine Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Ait Çalışma Raporu Formu
FRM-0189 Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu
FRM-0190 Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) Şifre Talep Formu
FRM-0191 Maaş Promosyon Dilekçesi (Anlaşma sonrası katılım)
FRM-0192 Kurum Dışı Naklen Tayin Talep Dilekçesi (İdari Personel İçin)
FRM-0193 Malzeme Talep Formu
FRM-0281 Askerlik Sevk Tehir İstem Dilekçesi
FRM-0282 Askerlik Sevk Tehiri İptal Talebi Dilekçesi
FRM-0298 Atanmaya Hak Kazanan Öğretim Elemanı Güvenlik Soruşturması Ön Bilgi Formu
FRM-0640 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım Formu
FRM-0641 Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu (Ders Verecek-Zorunlu Ortak Ders)
FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu